HOME       OPROEPEN      ARCHIEF       CONTACT      LINKS               

 

 

 

  Vrouw verdacht van opruiing
 

KROMMENIE, ZO 18 SEP 11 - De Nationale Recherche heeft dinsdag een vrouw aangehouden op verdenking van opruiing. Zij zou op internet onder andere hebben opgeroepen tot het aanzetten van geweld jegens minister Leers.


De 47-jarige verdachte, in linkse actiekringen bekend staand als Joke Kaviaar, werd dinsdag in haar woning te Krommenie aangehouden op verdenking van opruiing. Zij zou teksten op internet hebben geplaatst die zouden aanzetten tot het plegen van misdrijven. “Het openbaar ministerie meent in die teksten onder meer te lezen dat zij oproept tot het onschadelijk maken van de ministerraad”, meldt haar advocaat Willem Jebbink.

Bij de doorzoeking van de woning van de vrouw is beslag gelegd op computers, mobiele telefoons en portofoons. Verder zouden er volgens de verdachte ook foto's zijn gemaakt van kamers en aanwezig informatiemateriaal, al heeft zij dit zelf niet met eigen ogen geconstateerd, meldt Kaviaar op Indymedia.

De vrouw heeft na haar aanhouding drie dagen in Zwolle onder volledige beperking in voorlopige hechtenis vast gezeten. Haar advocaat mocht gedurende het voorarrest geen contact opnemen met derden. Vrijdag is zij verhoord door de Nationale Recherche. Vervolgens is zij heengezonden in afwachting van de beslissing van het openbaar ministerie over de strafzaak tegen haar.

Aanleiding voor het onderzoek zijn passages in een viertal opiniestukken van Kaviaar die zij onder meer gepost heeft op haar eigen website. Naar aanleiding van een tv-uitzending over de Makro-branden in de jaren '80 reageerde zij november vorig jaar met een oproep aan een "nieuwe generatie om op te staan en de fakkel van RaRa over te nemen", meldt de Nationale Recherche.

Na de zelfmoord van een Iraanse asielzoeker, die zichzelf op de Dam in Amsterdam in brand stak, riep de vrouw in april van dit jaar op tot gewelddadige actie tegen minister Leers (Immigratie en Asielbeleid). In het artikel roept Kaviaar op om op bezoek te gaan bij minister Leers, “maar dan niet om te praten. Er valt namelijk niet te praten over de manier waarop mensen moeten worden gechanteerd, gecontroleerd, geïntimideerd, opgesloten en gedeporteerd.”

In een derde schrijfsel roept zij op tot een bestorming van de kantoren van de IND om "daar de archieven en computers te overgieten met benzine en door vuur te vernietigen". In augustus tenslotte berichtte de vrouw op haar website: "Het wordt tijd om de aanval in te zetten en de stekker eruit te trekken". Ze riep op tot het onschadelijk maken van de ministerraad. "Het zal alles niet legaal zijn, maar ach. Er is wel meer niet legaal.”

Haar advocaat Willem Jebbink stelt dat er sprake is van vrije meningsuiting die binnen de grenzen van de wet blijft. “Cliënte doet beslist geen oproep tot geweld. Dat maakt de officier van justitie er van. Het gaat hier om de vrijheid van meningsuiting. Dat is een kostbaar goed. Het Europees hof voor de rechten van de mens geeft een ieder het recht om te shockeren, aanstoot te geven en opschudding te veroorzaken.”

Juist de context waarin Kaviaar haar mening uit is volgens Jebbink hier van belang. “Een ieder die haar internetcolumns leest, snapt dat zij zich bedient van overdrijving en provocatie als stijlfiguur. Dit dient maar één doel, namelijk het publiek duidelijk te maken hoe het gesteld is met het asielbeleid in ons land. Het zijn juist mensen als mijn cliënte die ons bij de les houden.”

Volgens Jebbink is het veelzeggend dat het openbaar ministerie zijn cliënte vrijdag al op vrije voeten heeft gesteld. “Daaruit mag worden afgeleid dat de officier van justitie twijfelt of hier wel sprake is van strafbare feiten. Bovendien zijn haar columns nog steeds op internet te lezen. Mijn cliënte piekert er niet over die te verwijderen.”

Joke Kaviaar, die zich de afgelopen jaren intensief bezig heeft gehouden met radicaal activisme tegen het in haar ogen onmenselijke vreemdelingenbeleid, wijst er expliciet op dat de huiszoeking niet enkel gericht was op het verzamelen van bewijsmateriaal voor opruiing. “Er is al langere tijd politieke stemmingmakerij gaande tegen mensen die zich
verzetten tegen het asielbeleid, de migratiepolitiek, de opbouw van Fort Europa. Dit is een uitvloeisel hiervan.”

Meer nieuws

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Geef je mening:

Naam:

Bericht:  

solid_air - October 05, 2011 - 11:47 pm
joke kaviaar zou columns kunnen schrijven hoe komt het dat wij iin de reguliere media die ik nog graag lees mensen zoals zij moeten ontberen. ik roep hoofdredacteuren en programma makers op hun verantwoordelijkheid te nemen. en ons i p v lauwe restjes kookprogrammas en bn ers een werkelijk kritisch geluid te laten horen, zonder make up afdelingen en het slikken van voorlichterspraatjes en zonder de rijksoplichtingsdienst letterlijk te citeren agv van luie journalistiek hoofdredacteuren leer je mensen nadenken of neem mensen aan die nadenken, die bronnen natrekken, (by the road heb ik nog wel best een hoge pet en dunk op of over onze couranten) of is het geldgebrek [ dat wij ons moeten behelpen. joEP VAsthekgoed moet het gooi uit en ons allemaal eens op komen zoeken)(dit is n verborgen boodschap aan joep die al tot hj=yt vrzet behoort) het zou onze media sieren met mensen te werken die inzicht hebben, algemene kennis, geschiedenis politieke ontwikkelingen van voor geert wildersssasss pardon dat was een verschrijving als ik aan t schrijvn ben wil ikk nooit terug om mezelf s taalgebruik en daaruitvolgend misverssjtanden te corrigeren ik weet niet meer precies welke krant het was die een pvv er aan t woord liet in politieke c olumns vaderlanse pers doe uw werk en denk niet aan bonussen,aanstand ontslag agv niet welgevallige citaten van de reiksophaaldienst (zodat u uw celdagen kunt iutzitten in isolatzie. ik haal me op de hals een vijand van het aivdvolk t e worden


Astrid Essed - September 30, 2011 - 02:56 pm
ARRESTATIE ACTIVISTE WEGENS OPRUIING/NED STAAT HOORT IN BEKLAAGDENBANK

Geachte Redactie en lezers,

SAMENVATTING:

'' De arrestatie van asielactiviste Joke Kaviaar door de Nationale Recherche wegens opruiing is de omgekeerde wereld/De Nederlandse Staat dient vervolgd vanwege doodslag, mishandeling en vernedering van vluchtelingen
''

LINK NAAR ARTIKEL
http://www.ekudos.nl/artikel/320045/arrestatie_activiste_wegens_opruiing_ned_staat_hoort_in_beklaagdenbank


TEKST:


ARRESTATIE ACTIVISTE JOKE KAVIAAR WEGENS OPRUIING/NEDERLANDSE STAAT HOORT IN BEKLAAGDENBANK

''Vertrek [lees uitzetting asielzoeker uit Nederland/toevoeging Astrid Essed] s mogelijk. Kijk naar het vermanende vingertje van de minister! Er is keuze genoeg tussen hongerdood, verdrinking, marteling en moord. Uit het zicht, uit onze gedachten. Niet meer de zorg van ons land waarin mensen maar ten prooi vallen aan huisjesmelkers, pooiers en mensensmokkelaars die dankzij de illegaliteit, door onze wetten bedacht, hun gang kunnen gaan. Niets meer van dat al. Onze wet is onze wil en boven alles moet daaraan juist het slachtoffer van die wet als dader worden veroordeeld en bestraft.''

JOKE KAVIAAR
NEEDERLAND WORDT SCHOONGEVEEGD
http://www.jokekaviaar.nl/Hard_Leers.html#schoongeveegd


SAMENVATTING:

Op dinsdagochtend 13 september werd Joke Kaviaar, activiste tegen het Nederlandse asielbeleid, door de Nationale Recherche gearresteerd op verdenking van ''opruiing''
Dit op grond van een aantal teksten op haar website, waarbij zij zou hebben opgeroepen tot ''het onschadelijk maken van de ministerraad'' en ''gewelddadige actie tegen minister Leers [Immigratie en Asielbeleid'' [1]
Na drie dagen werd zij weer vrijgelaten, maar een hernieuwde arrestatie dreigt [2]

Niet alleen zijn deze aanklachten op zich bespottelijk, haar arrestatie en alle drukte daaromheen [3] leidt de aandacht af van diegenen, die WERKELIJK zouden moeten worden vervolgd, namelijk de Nederlandse Staat
Namelijk voor dood door schuld, vernederende en onmenselijke behandeling en discriminatie van vluchtelingen en asielzoekers

En hoe zit dat met de veelgeprezen ''vrijheid van meningsuiting'', die wel geldt voor notoire racisten als PVV leider Wilders, maar niet voor iemand, die zich sinds jaar en dag verzet tegen de rechteloze positie van vluchtelingen?

EEN OVERZICHT

BESCHULDIGINGEN:

De arrestatie had betrekking op vier teksten op haar website www.jokekaviaar.nl
Aanklachten betreffen o.a. het opoepen tot ''gewelddadige actie'' tegen minister Leers [Asielzaken en Immigratie] en ''het onschadelijk maken van de Ministerraad''
Noch afgezien van het feit, dat wie de teksten goed leest ziet, dat zij niet in de letterlijke zin van GEWELD zijn bedoeld [4], getuigt het wel van GOTSPE, Joke Kaviaar hiervoor te vervolgen

TERWIJL DIE ZOGENAAMDE OPROEP TOT GEWELD TEGEN LEERS IS GEDAAN NAAR AANLEIDING VAN DE ZELFVERBRANDING OP DE DAM VAN EEN IRAANSE ASIELZOEKER IN APRIL VAN DIT JAAR, UIT ANGST TE WORDEN UITGEZET NAAR IRAN, WAAR FOLTERING DREIGDE!
VOOR ZIJN DOOD IS DAN OOK DE NEDERLANDSE STAAT MEDEVERANTWOORDELIJK [5]

Wie is hier dan gewelddadig, Joke Kaviaar, die het beleid aan de kaak stelt en aanklaagt, of de dader, de Nederlandse Staat?

Trouwens, deze Iraanse asielzoeker is lang niet de enige, die zich vanwege angst op wat er volgde NA zijn uitzetting [foltering/oorlog/vervolging] van het leven heeft beroofd [6]


DUTCH GOVERNMENT, SHAME ON YOU!


BEERPUT OPEN
ASIELBELEID VAN DE NEDERLANDSE STAAT


1

''Welkom'' in Nederland

''Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging.''

Artikel 14, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut
Het recht op asiel is een universeel recht, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere door Nederland ondertekende internationale Verdragen

Toch is de ontvangst van de doorsnee vluchteling in Nederland bepaald niet hartelijk te noemen
Bij voorbaat al worden mensen door de politiek, IND [7] en grote delen van de maatschappij met wantrouwen bekeken en ervan uitgegaan, dat zij onbetrouwbaar, crimineel of erger zijn
Vaak wordt een vluchtelingenverhaal met grote scepsis bekeken, ook als men afkomstig is uit landen zoals Afghanistan, Irak, Somalie, etc, die vanwege [burger] oorlog uiterst gevaarlijk zijn
Wat wordt ondersteund door persberichten van Amnesty International en Human Rights Watch, en Ambtsberichten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken [8]

En dit gaat dan nog alleen over de mensen, die het RECHT hebben, asiel aan te vragen op grond van vervolging

Want mensen, die gedreven door extreme armoede naar Nederland komen om hier een beter bestaan op te bouwen, hebben sowieso geen asielrecht en worden betiteld als ''economische vluchtelingen''
Sterker nog, als ''gelukszoekers''
Alsof niet iedereen het recht heeft, op zoek te gaan naar een beter bestaan, wat trouwens ook een universeel erkend grondrecht is

Nog los van het feit, dat vaak het Westen [met de plaatselijke regimes] vaak verantwoordelijk is voor de situatie van deze mensen, hetzij door politiek-militair ingrijpen [Afghanistan/Irak], hetzij door economische uitbuitingspolitiek


2

Lijdensweg en procedures
Rechten en rechteloosheid

Eenmaal in Nederland aangekomen begint voor degenen, die asiel hebben aangevraagd een moeizame weg
Wanneer het asiel door de IND is afgewezen [en dat gebeurt in een groot aantal gevallen[ kan men verder procederen, hoewel dat ook steeds moeilijker wordt gemaakt [9]
Wanneer er men is uitgeprocedeerd, verliest men alle gangbare basisrechten, die legaal in Nederland verblijvenden WEL hebben
Zoals recht op een dak boven je hoofd en eerste levensbehoeften
Recht op medische zorg is er wel, maar de vergoeding voor de arts ligt lager dan bij legalen en illegalen kunnen zich niet verzekeren [10]

Kortom, de Staat probeert deze mensen met de meest misdadige middelen [want zo noem ik de ontzegging van levensbehoeften], Nederland uit te krijgen


Of deze uitgeprocedeerden ook daadwerkelijk terug KUNNEN naar het land van herkomst, daarmee wordt dan geen rekening meer gehouden
De enige mogelijkheid is dan nog, dat minister Leers gebruik maakt van zijn discretionnaire bevoegdheid [vergelijkbaar met gratie bij veroordeelden, al is er hier dan geen sprake van een strafbaar feit], maar gezien de hardheid van het beleid van minister Leers, kun je dat wel op je buik schrijven

De hele verantwoordelijkheid van terugkeer ligt nu bij de ''vreemdeling'' zelf, ook al is de ambassade van het eigen land weigerachtig, een visum te verlenen, of kan zij dat niet, vanwege door oorlog heersende anarchie

Wie in zo'n situatie belandt, heeft dus geen enkel recht meer op de meest elementaire voorzieningen:
Geen dak boven je hoofd, geen eerste levensbehoeften.

3

Altijd tot uw dienst/
Vreemdelingenbewaring


Waar uitgeprocedeerden WEL recht op hebben is te belanden in vreemdelingenbewaring [men is hier immers illegaal], waar een regime heerst, dat veel strenger is dan in de gemiddelde Nederlandse gevangenis [11] EN men bovendien onschuldig vastzit, omdat er immers geen sprake is van een strafbaar feit
En alle beweringen ten spijt, belanden nog steeds ook kinderen in vreemdelingenbewaring

De vreemdelingenbewaring kan natuurlijk worden aangevochten, maar alleen op grond, dat de ''vreemdeling'' niet binnen korte termijn uitzetbaar is
Maar ook al wordt de uitgeprocedeerde door de rechter in het gelijk gesteld, dan wordt hij weliswaar vrijgelaten, MAAR ZONDER RECHT OP EERSTE LEVENSBEHOEFTEN
En dan begint alle ellende natuurlijk opnieuw

Want er hoeft maar een ID controle te zijn, waarbij men tegen de lamp loopt
Bij een gewone burger is dat een boete, bij een uitgeprocedeerde back to the prison


4

In aanraking met Justitie
Enkele reis terug

''Vreemdelingen'', die WEL met de strafrechter in aanraking komen, worden zonder pardon [soms na de straf te hebben uitgezeten] het land uitgezet
Daarvoor hoeft geen sprake te zijn van een ernstig misdrijf

Een overtreding is al voldoende
Men is hier immers illegaal
Dus niet rechtmatig?

Of de uitzetting voor de vreemdeling veilig is of niet, speelt dan geen enkele rol meer
Terwijl Nederland volgens de Verdragen toch verplicht is, niet tot uitzetting over te gaan, als vervolging of foltering dreigt [12]

Maar deze verplichting lapt de Nederlandse Staat regelmatig aan zijn laars [13]

Dit heeft een aantal keren de dood ten gevolge gehad [14]
In dat geva; is Nederland medeverantwoordelijk voor de dood van het slachtoffer

EN DAAROM BESCHULDIG IK DE NEDERLANDSE STAAT VAN MEDEPLICHTIGHEID AAN DOODSLAG EN FOLTERINGJOKE KAVIAAR'S STRIJD

Het is tegen al deze misstanden, dat Joke Kaviaar al een aantal jaren ageert
Zij heeft de moed, de hypocrisie en de misdadigheid van de Nederlandse Staat te ontmaskeren

Dat dit in confronterende taal gebeurt, is logisch
Is immers het Overheidsbeleid niet confronterend en gewelddadig?
Om maar 11 mensen te noemen, die levend zijn verbrand vanwege de brandgevaarlijkheid van de cellen [Schipholbrand]

Al die getraumatiseerde asielzoekers, die jarenlang in procedure zijn
Die zonder strafbaar feit in een zwaar vreemdelingendetentieregime verblijven
Die omkomen bij een brand in een brandgevaarlijk detentiecentrum [Schipholbrand]
Die tot zelfmoord worden gedreven uit angst voor wat hen bij terugkeer te wachten staat
Die uitgezet worden naar oorlogsgebieden of folterkamers
Kinderen, die getraumatiseerd zijn

Er zijn geen woorden voor om daarover verontwaardiging uit te drukken!

Trouwens, hoe zit het met die veelgeroemde vrijheid van meningsuiting?


VRIJHEID VAN MENINGSUITING
VOOR WIE
JOKE KAVIAAR VERSUS WILDERS
METEN MET TWEE MATEN

Sinds 11 september 2001 wordt in dit land de vrijheid van meningsuiting als grondrecht steeds meer naar voren geschoven
Opvallend is echter, dat dit vooral populistische politici en columnisten betreft
Zodra er sprake is van acties ter linker zijde of zogenaamde ''moslimfundamentalistische kringen'' wordt er ineens gesproken van ''een bedreiging voor de Nationale Veiligheid'', ''extremisme'', ''terrorisme''

Een voorbeeld is het Hofstadproces, waar louter op grond van ''het in bezit hebben en verspreiding van extreme geschriften'', die misschien in de toekomst nog weleens gevaarlijk zouden kunnen zijn, gevangenisstraffen werden uitgedeeld [15]

Populistische en extreem-rechtse politici echter mochten en mogen hun gang gaan

Een duidelijk voorbeeld is de extreem-rechtse PVV leider Wilders [16]
Sinds jaar en dag laat hij zich discriminerend uit over de Islam en moslims, doet racistische uitspraken over ''niet-westerse'' allochtonen en verkondigt zijn superioriteitswaan, door de Westerse cultuur boven andere culturen te stellen [17]

Als er iemand een gevaar is en een bedreiging voor de Nationale Veiligheid, is hij het wel

Doch wie schetst onze verbazing in het land, waar toch op papier recht voor een/recht voor allen is?
Wilders wordt niet door de Nationale Recherche gearresteerd, zijn huis doorzocht en door een OM van opruiing met een terroristisch oogmerk beschuldigd

Iedere poging tot vervolging strandt zelfs vanwege een weigerachtig OM, dat uiteindelijk door het Gerechtshof moet worden GEDWONGEN tot vervolging over te gaan EN vervolgens de twee rechtszaken Wilders vrolijk saboteert door om vrijspraak op alle gronden te vragen

Een eis, waarin de rechtbank meegaat ondanks constatering, dat een aantal teksten van Wilders ''de grens van het toelaatbare'' hebben overschreden en opruiiend zijn
Maar dat wordt toegestaan ''in de context van het maatschappelijke debat'' en leidde in de rechtszaak Wilders tot vrijspraak [18]

Wel, dat zou dan ook moeten gelden in het geval van Joke Kaviaar
Gelijke monnikken gelijke kappen is immers een spreekwoord in dit land

Een grapjas heeft recentelijk opgemerkt, dat de advocaat van Joke eigenlijk Wilders als getuige zou moeten oproepen, mocht het tot een rechtszaak komen
Ook verwacht ik dan vrijspraak van Joke, ook wanneer ''opruiing'' bewezen wordt ''in de context van het maatschappelijke debat''
Het debat over asiel en migratie is juist in deze tijd zeer actueel

Maar nu alle gekheid op een stokje:
Duidelijk wordt er gemeten met twee maten

Notore racisten als Wilders komen weg met racisme, haatzaaierij en WERKELIJKE opruiing
Iemand als Joke Kaviaar, die zich inzet voor de elementaire rechten van diegenen, die zijn gevlucht voor honger en vervolging, worden vervolgd, gecriminaliseerd, als extremist afgeschilderd

Vrijheid van meningsuiting is dus blijkbaar alleen voor racisten en populisten


CRIMINALISERING AAGU

In het kielzog van de arrestatie van Joke Kaviaar criminaliseert het digitale NOS nieuws in een tendentieus bericht verzetsgroep tegen het asielbeleid AAGU [19]
AAGU zou zich schuldig hebben gemaakt aan ''brandstichting'' in het uitzetcentrum van Rotterdam Airport [Zestienhoven]
Evenals de bewering, dat ''de groep'' [AAGU dus] steeds gewelddadiger zou worden, volkomen uit de lucht gegrepen
AAGU is een anti asielbeleid actiegroep, die zich slechts van vreedzame middelen bedient [20]

Maar dergelijke criminaliseringstactieken zijn bekend
Schilder een groep, organisatie of een aantal individuen af als extremistisch en vrijwel niemand verdiept zich nog in de al dan niet gerechtvaardigde motieven achter de zaak

Politieke doodverklaring, zo zou je het kunnen noemen


EPILOOG

Joke Kaviaar zet niet aan tot geweld of opruiing
Wat zij wel doet is de beerput opentrekken van het inhumane asiekbeleid en er op haar website over schrijven, hoe mensen, die hiernaartoe zijn gevlucht in de hoop te worden gevrijwaard van honger en vervolging, systematisch rechteloos worden gemaakt, een vaak mensonwaardige behandeling ondergaan [vooral in vreemdelingenbewaring], getraumatiseerd raken en soms door zelfmoord gedreven vanwege hun uitzichtloze situatie

En vaak worden uitgezet naar oorlog, honger en vervolging

Politiek en media zwijgen maar al te vaak hierover
Men wil het niet weten

Voor die ontmaskering en haar moed verdient Joke waardering
Geen vervolging

Het is de Nederlandse Staat, die in het beklaagdenbankje hoort, niet degenen, die protesteren

Ik eindig met een citaat van Joke Kaviaar uit ''Zaanse Schande''
Zie www.jokekaviaar.nl

Zie ook mirrors website Joke Kaviaar:
http://madura.squat.net/
http://kaviaar.puscii.nl/www.jokekaviaar.nl/index.html

''Vrg niet om de vrijheid, nm de vrijheid! Wat kunnen we doen? Die hekken moeten om en dat Nato draad moet weg. Die muren moeten plat en de tralies moeten door! Is het niet vandaag, dan is het morgen, of overmorgen. Want vrijheid is pas vrijheid als iedereen vrij is, en dus is onze vrijheid van weinig waarde als ze niet de inzet is van strijd.
Genoeg gepraat! Doe wat nodig is! ''

EINDE CITAAT JOKE KAVIAAR

GEEN MENS IS ILLEGAAL!


Astrid Essed


NOTEN:

ZIE

http://www.ekudos.nl/artikel/320045/arrestatie_activiste_wegens_opruiing_ned_staat_hoort_in_beklaagdenbank
Home


 

.

.